MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS

MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS

MTTS DOUBLE KNEE BLACK JEANS
 
CHẤT LIỆU : JEANS
SIZE : S/ M / L
S : 35-50KG
M : 50-65KG
L : 70-85KG
BASIC DESIGN 
HIGH QUALITY
LOGO MTTS ĐƯỢC THÊU Ở BÊN HÔNG TÚI QUẦN
 
THÍCH HỢP CẢ NỮ VÀ NAM
BEST FOR / TRAVEL / DAILY USE / BEACH / HANG OUT / DATE
MODEL : 180CM 70KG WEARING SIZE L
Price: 750,000₫
Cart