INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE
INDIGO JEANS / BLUE

INDIGO JEANS / BLUE

INDIGO JEANS / BLUE
 
HIGH QUALITY
RANDOM RIPPED
LIGHT BLUE COLOR
FIT FOR GIRLS & BOYS
WIDE LEG
 
THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN
CÁC VỊ TRÍ RÁCH CỦA QUẦN ĐƯỢC CUSTOM TỰ DO TRÊN QUẦN
ỐNG QUẦN TO , DỄ HOẠT ĐỌNG
 
WORLDWIDE SHIPPING : CONTACT US ON INSTAGRAM FOR MORE INFORMATION
 
 
SIZE: M & L
MEDIUM : FIT FROM 45-65KG
LARGE : FIT FROM 65-95KG
Price: 850,000₫
Cart